Jan van der Meer, directeur VDM Woningen was benieuwd naar de kosten van werken conform de Wbk en de inzet van gBOU als kwaliteitsborger. “Keimpe Stroop van gBou liet mij zien dat onze KOMO-certificaten een positief effect hebben. Het scheelt kwaliteitsborger gBOU tijd en werk omdat producten en processen al getoetst zijn op kwaliteit.”
Van der Meer was niet geheel positief over de consequenties van de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) voor zijn organisatie. “Oefenen met de projecten conform de Wkb is een hele opgave. Het is een intensief traject. Aan de andere kant is het een mooie manier om faalkosten in de bouw te reduceren.”

Urgentie duidelijk

Tijdens de ledenvergadering van de NBvT (Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie) op 24 oktober jl. raakte Van der Meer in gesprek met Ton Jans, directeur van KOMO en KiK. Jans had zojuist een presentatie gegeven over de Wkb, de verplichte inzet van een kwaliteitsborger en het instrument KiK. “De urgentie om alvast te oefenen met de Wkb was mij inmiddels duidelijk”, merkt Van der Meer op. “Ton Jans adviseerde mij contact op te nemen met kwaliteitsborger gBOU, Keimpe Stroop, om de eerste stappen te zetten. Kort daarop heb ik Stroop gebeld en nog dezelfde week zaten we bij elkaar.”

KOMO-keurmerk ook hier een voordeel

De inzet van een verplichte kwaliteitsborger en een verplicht instrument riep vragen op bij Van der Meer. “Ik was bijvoorbeeld benieuwd naar de kosten van werken conform de Wbk en de inzet van gBOU als kwaliteitsborger. Stroop liet mij zien dat onze KOMO-certificaten een positief effect hebben. Het scheelt kwaliteitsborger gBOU tijd en werk omdat producten en processen al getoetst zijn op kwaliteit. En dat vertaalt zich in een geoptimaliseerde inzet van de kwaliteitsborger en daarmee uiteindelijk in lagere kosten. Dit, maar ook de praktische toepassing van KiK in de aanloop naar de Wkb, gaf de doorslag om een oefentraject te starten in samenwerking met gBOU.”


De achterzijde van de woningen aan de Jaspis in Drachten

Oefenproject Jaspis met gBOU en KiK

Als oefenproject werd gekozen voor de bouw van 10 halfvrijstaande woningen en 1 vrijstaande woning aan de Jaspis in Drachten. Keimpe Stroop van gBOU: “Het bouwproces van deze prefab woningen is al gestart en dus zijn we het voortraject en de vergunningverlening al gepasseerd. Hierdoor kunnen we dit project niet als officieel proefproject aanmelden bij Toelatingsorganisatie Wkb.” Van der Meer voegt toe: “Dat laat niet onverlet dat dit een uitgelezen mogelijkheid is om te oefenen met de nieuwe manier van werken, zodat we ons kunnen voorbereiden op de Wkb.”

VDM Woningen

VDM Woningen bouwt duurzame, hoogwaardige en energiezuinige woningen. Daarbij laten zij zich inspireren door de techniek van houtskeletbouw uit Canada en Scandinavië. Volgens een hoogwaardige prefab bouwmethode levert VDM Woningen zo’n 250 houtskeletwoningen per jaar. Al hun woningen bouwen zij volgens beproefd VDM-bouwsysteem. Het bijzondere is dat VDM Woningen vrijwel alle disciplines in huis heeft. Met ongeveer 150 toegewijde, nuchtere medewerkers bouwt VDM voor particulieren, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en de eigen planontwikkelingstak.

VDM Woningen is in het bezit van de KOMO-keurmerken voor de BRL 0904 Houtskeletbouw en de BRL 1704-1 Gevingerlast hout voor dragende toepassingen.

Menu sluiten
KOMO