KOMO maakt zich Europees nog sterker: lid van UEAtc


European Union flags in front of the blurred European Parliament in Brussels, Belgium

KOMO is nu lid van de UEAtc, de Union Européenne pour l’Agrément de Technique dans la Construction (European Union for technical approval in construction). Deze Europese koepel is de bundeling van organisaties die zich bezighouden met het agenderen en laten certificeren van kwaliteitsaspecten in de bouw- en infrasector. Als lid van de UEAtc krijgt KOMO nog meer internationale uitstraling.

Het is een logische stap, want bijvoorbeeld in Duitsland, Frankrijk, Italië, België en Luxemburg betekent het KOMO-keurmerk in belangrijke deelmarkten hetzelfde als in Nederland: kwaliteit zoals beloofd. Reden waarom opdrachtgevers in die landen vragen om KOMO-gecertificeerde kwaliteit voor bouwwerken. Het KOMO Gütezeichen oftewel het KOMO Quality Mark is dan ook een belangrijke pré voor wie internationaal aan de weg wil timmeren.

UEAtc: bijdragen aan wederzijdse erkenning

Doelstelling van de UEAtc is om bij te dragen aan een open Europese markt. En om de wederzijdse erkenning van certificatie en attestering te bevorderen. Daarnaast draagt UEAtc bij aan het vertrouwen in technische standaarden en innovaties die onder deze standaarden worden ontwikkeld. Als lid van de UEAtc staat KOMO sterk op de Europese kaart. En belangrijker: u als KOMO-certificaat- en/of attesthouder. Het betekent dat uw inspanningen om objectieve kwaliteit onbetwistbaar aantoonbaar te maken, internationaal wordt (h)erkend.

Informeer bij uw certificatie-instelling

Op welke markten en in welke landen biedt het KOMO-keurmerk u belangrijke pluspunten en dus omzetkansen? Uw certificatie-instelling weet daar alles van. Informeer daarom bij uw contactpersoon of contactpersonen van de certificatie-instelling van uw keuze naar de mogelijke internationale dynamiek van uw producten en/of diensten. Tip: informeer ook naar buitenlandse vraag naar KOMO buiten Europa. Bekijk KOMO International (Engels).

Menu sluiten
Komo