Robert Daamen en Sander Luiten

Nieuws van CI’s: SKH en SKG-IKOB

 

In dit artikel leest u wetenswaardigheden van onze licentienemers SKH en SKG-IKOB. Zij zijn geaccrediteerde certificatie-instellingen (CI’s) die een licentie hebben om bedrijven voor KOMO te certificeren. We hebben het o.a. over het afwerken van geveltimmerwerk in losse onderdelen (SKH)  en over de vernieuwde BRL 5212 (SKG-IKOB).

Projectmanager Robert Daamen van SKH meldt dat SKH en SGK-IKOB, samen met verschillende marktpartijen, werken aan de vernieuwing van de BRL-en 1330 (verlijming van steenstrips). “Een goed product alleen biedt geen enkele garantie als dit niet voor de juiste toepassing wordt gebruikt, of wanneer verwerkingsvoorschriften niet gevolgd worden. De juiste manier van verwerken van een lijm is een voorwaarde voor het leveren van kwaliteit. De nieuwe BRL-en 1330 01-02 kijken niet alleen naar de kwaliteit van de lijm, maar controleren deze ook in zijn toepassing”, aldus Daamen. Als SKH positief oordeelt ontvangt de verwerker een KOMO-procescertificaat. De nieuwe BRL 1330 serie:

  • 1330-01 stelt eisen aan cementgebonden verlijming van (steen)strips.
  • 1330-02 stelt eisen aan elastische verlijming van (steen)strips.
  • 1330-03 geeft richtlijnen aan voor fabrieksmatig aanbrengen van (steen)strips.
  • 1330-04 beschrijft richtlijnen voor op de bouwplaats aanbrengen van (steen)strips.

 

Verlijmen op verflagen

“SKH is verder doende met het vaststellen van een protocol inzake Single Part Production, het afwerken van geveltimmerwerk in losse onderdelen. Het protocol dient om duidelijkheid te geven over de te volgen stappen bij Single Part Production, waarbij losse onderdelen van geveltimmerwerk worden voorzien van een (eerste) verflaag, de onderdelen ‘geforceerd’ drogen en vervolgens het element wordt samengesteld. De verlijming vindt dan plaats op de aangebrachte verflaag of verflagen.”

 

SKG-IKOB: BRL 5212 vernieuwd

“De BRL 5212 is vernieuwd,” vertelt Sander Luiten, Commercieel Manager bij SKG-IKOB. “Deze vernieuwing bestaat ten eerste uit de benamingen.” Het document waar de eisen ten aanzien van bedrijfsvoering, interne kwaliteit, aantallen inspecties en Bouwbesluit verwijzingen in staan is de BRL 5212-0 KOMO Beoordelingsrichtlijn voor zinken, koperen en loden dak, gevel en gootconstructies. De BRL 5212-1 behelst de KOMO Beoordelings­richtlijn voor het aanbrengen van zinken of koperen dak, gevel en gootconstructies. De BRL 5212-2 behelst de KOMO Beoordelingsrichtlijn voor het aanbrengen van loden dak, gevel en gootconstructies.

De BRL 5212-3 tenslotte is de KOMO Beoordelingsrichtlijn voor het aanbrengen van zinken, koperen en loden dak, gevel en gootconstructies op monumenten.

Alle documenten van de BRL 5212 staan inmiddels op de site van SKG-IKOB en zijn downloadbaar. Ook staan deze documenten op de site van KOMO.

 

Alle CI’s die voor KOMO certificeren

Alle CI’s die voor KOMO certificeren vindt u op onze website. Wilt u gecertificeerd worden voor het KOMO-keurmerk? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met een van de op de KOMO-website genoemde certificatie-instellingen. Bekijk de voordelen van KOMO-gecertificeerd zijn.

Menu sluiten
Komo