KOMO-certificaat voor aantoonbare kwaliteit

Uw KOMO-certificaten worden nu nog meer waard

 

De bouwer wordt verantwoordelijk voor alles wat hij bouwt en hij krijgt bewijslast. De aansprakelijkheid gaat gelden voor 20 jaar. Wanneer er in die periode een afwijking of fout wordt geconstateerd is de bouwer aansprakelijk, tenzij hij kan aantonen dat hij goed werk heeft geleverd (door middel van een correcte invulling van zijn bewijslast). Onder het nieuwe bouwstelsel dat Nederland krijgt, worden uw KOMO-certificaten dus nog meer waard dan ze al waren.

Bekijk voor welke bouwwerken dit geldt.

De markt zal getoetste kwaliteit honoreren

De meeste efficiënte wijze om aansprakelijkheid in te perken is om de kwaliteit aan te tonen en door KOMO-gecertificeerde producten en bouwprocessen toe te passen. Daarvan staat de objectieve kwaliteit vast en de markt zal dit naar verwachting honoreren. Dat komt omdat KOMO een ‘echt’ keurmerk is. Het garandeert dat onafhankelijke deskundigen de kwaliteit van een product, proces, dienst of systeem volgens objectieve regels steeds opnieuw vaststellen. Aan de hand van vooraf opgestelde en vaststaande criteria.
Niet alleen maken KOMO-gecertificeerde producten en processen het gemakkelijker de aansprakelijkheid te managen, ze zorgen ook voor lagere kosten.

Minder borgingskosten

Dat komt omdat bij de toepassing van producten en processen waarvan de kwaliteit vooraf is geborgd, minder inspanningen nodig zijn van de externe kwaliteitsborger. Zo’n externe kwaliteitsborger wordt door de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen verplicht gesteld. Past het bouwbedrijf KOMO-gecertificeerde producten en bouwprocessen toe? Dan hoeft de kwaliteitsborger dat niet meer te controleren. Minder werk betekent minder kosten in het bouwproces.

Beter verzekerbaar

De bouwer beschikt over doeltreffende middelen om de bouwkwaliteit te borgen wanneer hij bij bouwprojecten onder de Wkb:

  • gebruik maakt van KOMO-gecertificeerde producten en processen én
  • KiK als instrument voor kwaliteitsborging gebruikt.

Dat schept vertrouwen en maakt een bouwproject beter verzekerbaar, juist ook in het licht van de gewijzigde aansprakelijkheid onder de Wkb. Verzekeraars bevelen KiK (door KOMO ontwikkeld) aan als hét generieke kwaliteitsborgingsinstrument.

Vraag naar KOMO neemt toe

De vraag naar producten, bouwprocessen en diensten en onder KOMO-certificaat zal verder stijgen nu de nieuwe Nederlandse bouwwetgeving in aantocht is. Daardoor worden uw huidige en toekomstige KOMO-certificaten nog waardevoller!

Menu sluiten
Komo