Certificaat details
Nummer kwaliteitsverklaring
1191-10-1014
1191-10-1014
Datum afgifte
01-01-2010
01-01-2010
Geldig tot
31-01-2011
31-01-2011
Status
Vervallen per 31 jan. 2011
Vervallen per 31 jan. 2011
BRL
Type kwaliteitsverklaring
Productcertificaat
Productcertificaat
Certificatie instelling
Kiwa Nederland B.V.
Kiwa Nederland B.V.
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf
ZKW Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
ZKW Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Adres
Hauptstrasse 50
Hauptstrasse 50
Postcode
36137
36137
Plaats
Grossenlüder-Müs
Grossenlüder-Müs
Land
Duitsland
Duitsland
Menu sluiten
Komo