Certificaat details
Nummer kwaliteitsverklaring
20031026B3
20031026B3
Datum afgifte
01-12-2009
01-12-2009
Geldig tot
01-09-2016
01-09-2016
Status
Vervallen per 1 sep. 2016
Vervallen per 1 sep. 2016
BRL
Type kwaliteitsverklaring
Procescertificaat
Procescertificaat
Certificatie instelling
MKB
MKB
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf
Elektrotechnich Bedr. A.M. Mulder en Zn. BV
Elektrotechnich Bedr. A.M. Mulder en Zn. BV
Opmerking
Adresinformatie en andere bedrijfsgegevens zoals vermeld in vervallen certificaten wordt niet geactualiseerd en kan inmiddels achterhaald zijn.
Adresinformatie en andere bedrijfsgegevens zoals vermeld in vervallen certificaten wordt niet geactualiseerd en kan inmiddels achterhaald zijn.
Menu sluiten
KOMO