Certificaat details
Nummer kwaliteitsverklaring
EB-076/11
EB-076/11
Datum afgifte
19-04-2018
19-04-2018
Geldig tot
Onbepaalde tijd
Onbepaalde tijd
Status
Geldig
Geldig
BRL
Type kwaliteitsverklaring
Procescertificaat
Procescertificaat
Certificatie instelling
SGS Intron Certificatie B.V.
SGS Intron Certificatie B.V.
Documenten
KV bestand Certificaat EB-076-11 signed.pdf
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf
Bouwbedrijf Salverda b.v.
Bouwbedrijf Salverda b.v.
Adres
Postbus 4
Postbus 4
Postcode
8084 ZG
8084 ZG
Plaats
't Harde
't Harde
Land
Nederland
Nederland
Telefoonnummer
(0525) 65 16 66
(0525) 65 16 66
Menu sluiten
Komo