Certificaat details
Nummer kwaliteitsverklaring
IKB2240/16
IKB2240/16
Datum afgifte
31-05-2016
31-05-2016
Geldig tot
24-01-2017
24-01-2017
Status
Vervallen per 24 jan. 2017
Vervallen per 24 jan. 2017
BRL
Type kwaliteitsverklaring
Procescertificaat
Procescertificaat
Certificatie instelling
SKG-IKOB Certificatie
SKG-IKOB Certificatie
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf
Kantoor P
Kantoor P
Opmerking
Adresinformatie en andere bedrijfsgegevens zoals vermeld in vervallen certificaten wordt niet geactualiseerd en kan inmiddels achterhaald zijn.
Adresinformatie en andere bedrijfsgegevens zoals vermeld in vervallen certificaten wordt niet geactualiseerd en kan inmiddels achterhaald zijn.
Menu sluiten
KOMO