Certificaat details
Nummer kwaliteitsverklaring
IKB2280/18
IKB2280/18
Datum afgifte
01-02-2018
01-02-2018
Geldig tot
31-01-2023
31-01-2023
Status
Vervallen per 31 jan. 2023
Vervallen per 31 jan. 2023
BRL
Type kwaliteitsverklaring
Procescertificaat
Procescertificaat
Certificatie instelling
SKG-IKOB Certificatie
SKG-IKOB Certificatie
Documenten
KV bestand Perdok IKB2280 d.d. 01-02-2018.pdf
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf
Afbouw Perdok B.V. Groningen
Afbouw Perdok B.V. Groningen
Opmerking
Adresinformatie en andere bedrijfsgegevens zoals vermeld in vervallen certificaten wordt niet geactualiseerd en kan inmiddels achterhaald zijn.
Adresinformatie en andere bedrijfsgegevens zoals vermeld in vervallen certificaten wordt niet geactualiseerd en kan inmiddels achterhaald zijn.
Menu sluiten
KOMO