Certificaat details
Nummer kwaliteitsverklaring
IKB2302/18
IKB2302/18
Datum afgifte
01-02-2018
01-02-2018
Geldig tot
01-02-2023
01-02-2023
Status
Geldig
Geldig
BRL
Type kwaliteitsverklaring
Procescertificaat
Procescertificaat
Certificatie instelling
SKG-IKOB Certificatie
SKG-IKOB Certificatie
Documenten
KV bestand Jaleco IKB2302 d.d. 01-02-2018.pdf
Bedrijfsinformatie
 
Naam bedrijf
Jaleco B.V.
Jaleco B.V.
Adres
Veenweideweg 24
Veenweideweg 24
Postcode
2957 LD
2957 LD
Plaats
Nieuw Lekkerland
Nieuw Lekkerland
Land
Nederland
Nederland
Telefoonnummer
0184683187
0184683187
E-mailadres info@jaleco.nl
Website http://www.jaleco.nl
Menu sluiten
Komo