Certificaat details
Nummer kwaliteitsverklaring
IKB2987/15
IKB2987/15
Datum afgifte
03-07-2015
03-07-2015
Geldig tot
18-10-2016
18-10-2016
Status
Vervallen per 18 okt. 2016
Vervallen per 18 okt. 2016
BRL
Type kwaliteitsverklaring
Procescertificaat
Procescertificaat
Certificatie instelling
SKG-IKOB Certificatie
SKG-IKOB Certificatie
Documenten
KV bestand Schipperen IKB2987 d.d. 03-07-2015.pdf
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf
Metselbedrijf Schipperen
Metselbedrijf Schipperen
Opmerking
Adresinformatie en andere bedrijfsgegevens zoals vermeld in vervallen certificaten wordt niet geactualiseerd en kan inmiddels achterhaald zijn.
Adresinformatie en andere bedrijfsgegevens zoals vermeld in vervallen certificaten wordt niet geactualiseerd en kan inmiddels achterhaald zijn.
Menu sluiten
KOMO