Certificaat details
Nummer kwaliteitsverklaring
K99022
K99022
Datum afgifte
05-03-2019
05-03-2019
Geldig tot
Onbepaalde tijd
Onbepaalde tijd
Status
Geldig
Geldig
BRL
Regelingen
Type kwaliteitsverklaring
Procescertificaat
Procescertificaat
Certificatie instelling
Kiwa
Kiwa
Documenten
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf
Veolia Gebouwenbeheer BV
Veolia Gebouwenbeheer BV
Adres
Wattbaan 2
Wattbaan 2
Postcode
3439 ML
3439 ML
Plaats
Nieuwengein
Nieuwengein
Website http://www.veolia.nl
Menu sluiten
Komo