Certificaat details
Nummer kwaliteitsverklaring
SKW 21.9500.013-02/13
SKW 21.9500.013-02/13
Datum afgifte
05-11-2013
05-11-2013
Geldig tot
01-01-2017
01-01-2017
Status
Vervallen per 1 jan. 2017
Vervallen per 1 jan. 2017
BRL
Type kwaliteitsverklaring
Procescertificaat
Procescertificaat
Certificatie instelling
SKW Certificatie
SKW Certificatie
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf
Adviesbureau Energiebesparing Particulieren
Adviesbureau Energiebesparing Particulieren
Opmerking
Adresinformatie en andere bedrijfsgegevens zoals vermeld in vervallen certificaten wordt niet geactualiseerd en kan inmiddels achterhaald zijn.
Adresinformatie en andere bedrijfsgegevens zoals vermeld in vervallen certificaten wordt niet geactualiseerd en kan inmiddels achterhaald zijn.
Menu sluiten
KOMO