Certificaat details
Nummer kwaliteitsverklaring
SKW 21.9500.073/2
SKW 21.9500.073/2
Datum afgifte
31-05-2016
31-05-2016
Geldig tot
23-11-2018
23-11-2018
Status
Vervallen per 23 nov. 2018
Vervallen per 23 nov. 2018
BRL
Type kwaliteitsverklaring
Procescertificaat
Procescertificaat
Certificatie instelling
SKW Certificatie
SKW Certificatie
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf
NV Energiewacht Groep
NV Energiewacht Groep
Opmerking
Adresinformatie en andere bedrijfsgegevens zoals vermeld in vervallen certificaten wordt niet geactualiseerd en kan inmiddels achterhaald zijn.
Adresinformatie en andere bedrijfsgegevens zoals vermeld in vervallen certificaten wordt niet geactualiseerd en kan inmiddels achterhaald zijn.
Menu sluiten
KOMO