Certificaat details
Nummer kwaliteitsverklaring
SKW 21.9500.093-2/07
SKW 21.9500.093-2/07
Datum afgifte
05-03-2008
05-03-2008
Geldig tot
05-03-2011
05-03-2011
Status
Vervallen per 5 mrt. 2011
Vervallen per 5 mrt. 2011
BRL
Type kwaliteitsverklaring
Procescertificaat
Procescertificaat
Certificatie instelling
SKW Certificatie
SKW Certificatie
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf
BBAW
BBAW
Opmerking
Adresinformatie en andere bedrijfsgegevens zoals vermeld in vervallen certificaten wordt niet geactualiseerd en kan inmiddels achterhaald zijn.
Adresinformatie en andere bedrijfsgegevens zoals vermeld in vervallen certificaten wordt niet geactualiseerd en kan inmiddels achterhaald zijn.
Menu sluiten
KOMO