Certificaat details
Nummer kwaliteitsverklaring
SKW.21.9500.150-4/17
SKW.21.9500.150-4/17
Datum afgifte
30-03-2017
30-03-2017
Geldig tot
15-02-2018
15-02-2018
Status
Vervallen per 15 feb. 2018
Vervallen per 15 feb. 2018
BRL
Type kwaliteitsverklaring
Procescertificaat
Procescertificaat
Certificatie instelling
SKW Certificatie
SKW Certificatie
Documenten
KV bestand Riskcontrol SKW 21.9500.150-04-17 d.d. 30-3-2017.pdf
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf
Riskcontrol BV
Riskcontrol BV
Adres
computerweg 2
computerweg 2
Postcode
3821 AB
3821 AB
Plaats
Amersfoort
Amersfoort
Land
Nederland
Nederland
Telefoonnummer
0884505500
0884505500
E-mailadres info@nl.bureauveritas.com
Menu sluiten
Komo