Certificaat details
Nummer kwaliteitsverklaring
SKW.21.9500.150-4/17
SKW.21.9500.150-4/17
Datum afgifte
30-03-2017
30-03-2017
Geldig tot
15-02-2018
15-02-2018
Status
Vervallen per 15 feb. 2018
Vervallen per 15 feb. 2018
BRL
Type kwaliteitsverklaring
Procescertificaat
Procescertificaat
Certificatie instelling
SKW Certificatie
SKW Certificatie
Documenten
KV bestand Riskcontrol SKW 21.9500.150-04-17 d.d. 30-3-2017.pdf
Bedrijfsinformatie
Naam bedrijf
Riskcontrol BV
Riskcontrol BV
Opmerking
Adresinformatie en andere bedrijfsgegevens zoals vermeld in vervallen certificaten wordt niet geactualiseerd en kan inmiddels achterhaald zijn.
Adresinformatie en andere bedrijfsgegevens zoals vermeld in vervallen certificaten wordt niet geactualiseerd en kan inmiddels achterhaald zijn.
Menu sluiten
KOMO