Certificaat details
Nummer kwaliteitsverklaring
SKW 21.9500.158/02/17
SKW 21.9500.158/02/17
Datum afgifte
28-02-2017
28-02-2017
Geldig tot
28-02-2020
28-02-2020
Status
Vervallen per 28 feb. 2020
Vervallen per 28 feb. 2020
BRL
Type kwaliteitsverklaring
Procescertificaat
Procescertificaat
Certificatie instelling
SKW Certificatie
SKW Certificatie
Documenten
KV bestand Delta Comfort SKW 21.9500.158-02-17 d.d. 28-2-2017.pdf
Bedrijfsinformatie
 
Naam bedrijf
Delta Comfort BV
Delta Comfort BV
Adres
Poelendaelesingel 10
Poelendaelesingel 10
Postcode
4335 JA
4335 JA
Plaats
Middelburg
Middelburg
Land
Nederland
Nederland
Telefoonnummer
0118-882000
0118-882000
E-mailadres info@delta.nl
Website http://www.delta.nl
Menu sluiten
Komo