Hoe garandeert KOMO dat de kwaliteit objectief is getoetst?

Deskundigen van de certificatie-instelling onderzoeken steeds ieder KOMO-gecertificeerd product, bouwproces, dienst en/of managementsysteem. Als blijkt dat niet aan de eisen wordt voldaan, zal de certificatie-instelling er voor moeten zorgen dat dat wel gebeurt. Afhankelijk van de ernst van de geconstateerde gebreken kan KOMO besluiten om de betreffende certificaten (tijdelijk) op te schorten of zelfs uit haar systematiek te verwijderen. De Raad voor Accreditatie (RvA), een overheidsorganisatie, controleert op zijn beurt steekproefsgewijs de onafhankelijkheid, deskundigheid en uitvoering van de controles die de certificatie-instellingen en personen uitvoeren.

Terug naar veelgestelde vragen
Menu sluiten
KOMO