Ik heb een klacht over de KOMO-gecertificeerde huisvuilzak

Heeft u een klacht over de kwaliteit van KOMO-huisvuilzakken of KOMO-trekbandzakken (bijvoorbeeld in het geval van een productiefout of bij het ontbreken van sluitstrips)? Dan kunt u uw klacht melden bij de producent van de KOMO-huisvuilzakken via dit klachtenregistratieformulier

Uw klacht wordt uitsluitend via dit klachtenregistratieformulier in behandeling genomen.

Terug naar veelgestelde vragen
Menu sluiten
KOMO