Wanneer mag ik het KOMO-logo en wanneer mag ik het KOMO-woordmerk gebruiken?

Het KOMO-keurmerk staat voor kwaliteit. Een KOMO-certificaat zegt dus veel over gecertificeerde producten, processen en diensten. Het KOMO-keurmerk vergroot de betrouwbaarheid hiervan in de markt en geeft afnemers en opdrachtgevers inzicht in de kwaliteit van het betreffende product, bouwproces of dienst. Deze betrouwbaarheid geeftu een voorkeurspositie als aanbieder in de bouwmarkt.

Regels voor het gebruik

  • Het gebruik van het KOMO-beeldmerk (zwart logo) is alleen toegestaan aan KOMO-certificaathouders, maar niet aan houders van een attest of managementsysteemcertificaat.
  • Houders van een KOMO-attest of een KOMO-managementsysteemcertificaat moeten het KOMO-woordwerk gebruiken op hun publieke uitingen, maar weer niet op de betreffende documenten en/of producten.
  • Daarnaast zijn er ook organisaties die voor het gebruik schriftelijke toestemming hebben gekregen van KOMO. Zij ontvangen in het algemeen een blauw KOMO-logo en géén zwart KOMO-logo.
  • Leveranciers die KOMO-gecertificeerde producten inkopen en verhandelen mogen op hun documentatie t.a.v. die KOMO-gecertificeerde producten het KOMO-woordmerk (zonder certificaatnummer) vermelden, maar niet van het KOMO-beeldmerk.

Hier vindt u meer over het gebruik van de KOMO-merken.

Terug naar veelgestelde vragen
Menu sluiten
KOMO