Wat doe ik bij het vermoeden van onterecht gebruik van een KOMO-merkteken?

Als u de indruk heeft dat een bedrijf onterecht een KOMO-merkteken op een product, document of publieke uiting hanteert, kunt u contact opnemen met KOMO. Dit kan per e-mail (info@komo.nl) of telefonisch (085-486 24 20). Als KOMO constateert dat het KOMO-merkteken inderdaad niet terecht wordt gebruikt, nemen wij contact op met de betreffende organisatie. Zo nodig treden wij hiertegen op.

Terug naar veelgestelde vragen
Menu sluiten
KOMO