Wat doe ik bij het vermoeden van onterecht gebruik van een KOMO-merkteken?

Als u de indruk heeft dat een bedrijf onterecht een KOMO-merkteken op een product, document of publieke uiting hanteert, kunt u het beste contact opnemen met KOMO. Dit kan per e-mail (info@komo.nl) of telefonisch (085-486 24 20). Als KOMO constateert dat het KOMO-merkteken inderdaad niet terecht wordt gebruikt, nemen wij contact op met de betreffende organisatie. Zo nodig treden wij hiertegen op.

Wettelijk geregistreerd

De KOMO-merktekens zijn als merk geregistreerd, daarom is het wettelijk verplicht om voor het gebruik van een KOMO-merkteken de toestemming van KOMO te hebben. Voor KOMO-certificaathouders is deze toestemming geregeld via hun KOMO-certificaat. KOMO-certificaathouders mogen andere organisaties géén toestemming geven voor het gebruikvan een KOMO-merkteken.Omdat de KOMO-merktekens wettelijk geregistreerd zijn, is het gebruik van een KOMO-merkteken zonder toestemming van KOMO niet alleen een economisch delict, maar ook een strafrechtelijk delict.

Terug naar veelgestelde vragen
Menu sluiten
KOMO