Wat is een BRL en waar kan ik informatie daarover vinden op de KOMO-website?

Een beoordelingsrichtlijn (BRL) is een document dat informatie bevat voor de beoordelingvan een bepaald product, bouwproces, of dienst. De opgenomen eisen kunnen betrekking hebben op zowel het privaatrecht (kwaliteitseisen van de markt) als het publiekrecht (eisen van de overheid). Een BRL is dan ook de basis voor de afgifte en het behoud van een certificaat. Zie voor meer gedetailleerde informatie over het begrip Beoordelingsrichtlijn dit artikel.

Terug naar veelgestelde vragen
Menu sluiten
KOMO