Onafhankelijk en objectief. Daarin zit het ‘geheim’

Het KOMO-keurmerk onderscheidt zich doordat de eisen die het stelt aan producten, processen en diensten worden vastgesteld door alle betrokken partijen (fabrikanten, leveranciers, afnemers, consumenten en overheden). We noemen dat ‘all parties concerned’. Die partijen leggen de eisen schriftelijk vast. Op basis daarvan wordt een zogenoemde beoordelingsrichtlijn (BRL) vastgesteld. Die vermeldt precies waaraan iets moet voldoen voor het KOMO-keurmerk én hoe dat getest en gecontroleerd moet worden.

Vervolgens vindt toetsing plaats: producten, diensten en personen worden daadwerkelijk onder de loep genomen. Niet door een belangenorganisatie, maar door objectieve, onafhankelijke derde partijen. Dat zijn de zogenoemde certificatie instellingen. Daar werken deskundigen, zoals auditoren, inspecteurs en testspecialisten, die met de BRL in de hand keer op keer nagaan of aan de eisen van het KOMO-keurmerk wordt voldaan. Een permanent proces, zodat de markt (bouw en infra) en de woonconsument altijd op constante KOMO-kwaliteit kan rekenen.

Menu sluiten
KOMO