Klachten over huisvuil- en trekbandzakken

Heeft u een klacht over de kwaliteit van KOMO-huisvuilzakken of KOMO-trekbandzakken (bijvoorbeeld in het geval van een productiefout of bij het ontbreken van sluitstrips)? Dan kunt u uw klacht melden bij de producent van de KOMO-huisvuilzakken via dit formulier.

 

Menu sluiten
Komo