Klachten over huisvuil- en trekbandzakken

Heeft u een klacht over de kwaliteit van KOMO-huisvuilzakken of KOMO-trekbandzakken (bijvoorbeeld in het geval van een productiefout of bij het ontbreken van sluitstrips)? Dan kunt u uw klacht melden bij de producent van de KOMO-huisvuilzakken via dit klachtenregistratieformulier

Uw klacht wordt uitsluitend via dit klachtenregistratieformulier in behandeling genomen.

 

Menu sluiten
KOMO