Veiliger en vlotter doorrijden op de Vechtdalverbinding, Overijssel

Verkeersmaatregelen bij omvangrijke werkzaamheden onder KOMO-certificaat

Traffic Service Nederland ontwerpt en verzorgt de uitvoering van de verkeersmaatregelen ten behoeve van de aanpassingen aan de Vechtdalverbinding. Deze loopt van het oosten van Overijssel via de N340, N48 en N377 naar Zwolle, Ommen, Hardenberg en omgekeerd.

Samenvatting

Certificaathouder Traffic Service Nederland
Bijzonderheden De Vechtdalverbinding is een tientallen kilometers lang wegtraject en de verkeersverbeteringen zijn divers van aard. Van een nieuw tracé, rotondes, fietstunnel tot meer groen langs de weg. Dit vraagt van Traffic Service Nederland grote deskundigheid en organisatie om het verkeer zo veilig en vlot mogelijk te laten doorstromen. Bij dit project zette het bedrijf ook Social Mobily Management in.
Gewaarborgde kwaliteit Traffic Service Nederland is KOMO-gecertificeerd met een procescertificaat op basis van de BRL 9101 ‘Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen’.
Certificatie-instelling Normec NCK
Uitvoeringsperiode Medio 2020 – eind 2023
Locatie Overijssel
Copyright foto's Traffic Service Nederland

Certificaathouder
Traffic Service Nederland

Bijzonderheden
De Vechtdalverbinding is een tientallen kilometers lang wegtraject en de verkeersverbeteringen zijn divers van aard. Van een nieuw tracé, rotondes, fietstunnel tot meer groen langs de weg. Dit vraagt van Traffic Service Nederland grote deskundigheid en organisatie om het verkeer zo veilig en vlot mogelijk te laten doorstromen. Bij dit project zette het bedrijf ook Social Mobily Management in.

Gewaarborgde kwaliteit
Traffic Service Nederland is KOMO-gecertificeerd met een procescertificaat op basis van de BRL 9101 ‘Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen’.

Certificatie-instelling
Normec NCK

Uitvoeringsperiode
Medio 2020 – eind 2023

Locatie
Overijssel

Copyright foto's
Traffic Service Nederland


Fawad-Khan Bahadur is marketeer bij Traffic Service en speelde ook een rol bij de digitale diensten voor dit project. Hij licht de aanleiding van het project toe en de geeft een inkijkje in het bedrijf.

“De Vechtdal Verbinding is een project van provincie Overijssel om de doorstroming te verbeteren op regionale N-wegen. Dankzij deze verbetering kan het verkeer op lange termijn vlotter en veiliger doorstromen. Wij waren in opdracht van bouwcombinatie Vechtdalverbinding (BAM Infra, Dura Vermeer en FL B.V.) aanwezig om het verkeer ook tíjdens de werkzaamheden veilig en vlot te laten doorstromen. Het was voor ons een primeur, want we gingen een nieuwe dienst inzetten: Social Mobility Management.”

Traffic Service Nederland is in beweging

“Traffic Service Nederland zorgt ervoor dat de weggebruiker tijdens wegwerkzaamheden veilig van a-naar-b kan en dat wegwerkers veilig kunnen werken. We verzorgen niet alleen de planvorming rondom tijdelijke verkeerssituaties, maar ook de uitvoering. Traffic Service Nederland is volop in beweging. We kijken naar de toekomst en zien dat naast fysieke verkeersmaatregelen ook andere acties relevant zijn. Zo is er een nieuwe afdeling gekomen ‘Commercie, Marketing en Innovatie’. Daar houden wij ons bezig met onderwerpen als digitalisatie, klantbeleving en gedragsbeïnvloeding.”

Waarmee kunnen wij u helpen?

    KOMO-keurmerk checker

    Iets bouwen? Vind hier de producten, bouwprocessen, diensten, personen en managementsystemen met het KOMO-keurmerk.

    Menu sluiten
    KOMO