Doel Wkb: betere bouwkwaliteit

Wkb in de startblokken, bouwstelsel wijzigt ingrijpend

 

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb; in de wandeling ook wel de Wkb wet bouw genoemd) staat in de startblokken. Dat is het resultaat van een breed gevoerde discussie, die eigenlijk al meer dan 20 jaar duurt. Met de Wkb zal het Nederlandse bouwstelsel ingrijpend veranderen. Per direct start de uitrol van het bestuursakkoord. Binnen dit akkoord is afgesproken dat tot aan het moment van invoeren van de Wkb, naar verwachting per 1 januari 2021, 10% van alle vergunningen conform de Wkb wordt behandeld.

 

Tot 5 maart jl. kon de Eerste Kamer inbreng voor schriftelijk overleg rond het wetsvoorstel Wkb indienen. Eerder al bereikten minister Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met de gemeenten een akkoord over de Wkb. Nu heeft de Eerste Kamer op 14 mei 2019 het wetsvoorstel, dat in 2017 al door de Tweede Kamer werd aangenomen, definitief bekrachtigd.

 

Betere bouwkwaliteit is het doel

Doel van de Wkb is om de Nederlandse ‘bouwconsument’ een sterkere positie te geven, aansprakelijkheden helder te maken en door een bouwkolom-brede inzet een betere bouwkwaliteit te bereiken. Zeer kort samengevat zijn de belangrijkste vernieuwingen:

  • Van vergunning op bouwplan wordt het een vergunning op basis van het opgeleverde bouwwerk.
  • De bouwer krijgt ‘bewijslast’ t.a.v. geleverde kwaliteit.
  • Toepassen van een toegelaten kwaliteitsborgingsinstrument door een private kwaliteitsborger is verplicht.
  • Het bouwbedrijf is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgeleverde bouwwerk en levert dit op inclusief een bouwdossier.
  • De rol van Bouw- en Woningtoezicht verandert mee met het nieuwe stelsel.

 

KOMO reikt aan wat u nodig heeft

Welke rol in de bouwkolom uw onderneming ook speelt, KOMO reikt aan wat u nodig heeft om nu al Wkb-conform te functioneren. En dus om per 1 januari 2021 helemaal aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Een centrale rol daarbij speelt KiK, het enige generieke Wkb-instrument dat beschikbaar is. Met KiK kan de hele bouwkolom, in één tool, samenwerken aan kwaliteit binnen de kaders van de nieuwe bouwwet, de Wkb. Ontwerpers, voorschrijvers, bouwers en bevoegd gezag kunnen effectief en efficiënt samen werken in een digitaal dossier. Bouwers, onderaannemers en toeleveranciers in bouw en infra kunnen met KiK overtuigend aantonen goed werk te hebben geleverd – en zo hun aansprakelijkheden managen. Bezoek de website www.kik-komo.nl voor gedetailleerde informatie.

 

Begeleiding Wkb

De KiK Campus, gevestigd op de bouwcampus van de TU Delft, begeleidt u naar de beste antwoorden op de vragen die de Wkb oproept. 30 (Branche)organisaties rond bouw en infra ondersteunen KiK van KOMO.

Menu sluiten
Komo