Paul Balemans

Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO

“Veel mensen staan er niet bij stil, maar bouwkwaliteit is voor de agrarische sector van levensbelang. Aan dierenverblijven worden bijzondere vastgoedeisen gesteld. Die hebben te maken met onder andere mestopvang, de mate van vochtdoorlatendheid en het beperken van ammoniak- en stikstofuitstoot. De overheid controleert daarop. Agrarische bedrijven moeten kunnen aantonen dat ze aan de regels voldoen. KOMO-certificaten maken dat gemakkelijker, onder andere wanneer je echt zeker moet zijn van een bepaalde betonkwaliteit.”

Paul Balemans is Adviseur Omgeving bij ZLTO, de belangenbehartigingsorganisatie van meer dan 15.000 boeren en tuinderijbedrijven in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Met name in de veehouderij spelen eisen ten aanzien van onroerend goed een belangrijke rol. Veehouders moeten voortdurend investeren in (bouwkundige) maatregelen om het milieu te ontzien. “Bijvoorbeeld in speciale vloeren in stallen, luchtwassers en bijvoorbeeld de mestput die moet voorkomen dat mestsporen in de grond terecht komen en daarmee naar het grondwater kunnen doordringen.”

Milieuaspecten topprioriteit

“Milieuaspecten zijn topprioriteit bij het boerenbedrijf,” zegt Balemans, die bij de ZLTO aangesloten boeren en tuinders adviseert inzake onder andere vastgoed. “Hierbij kun je denken aan het verbouwen en realiseren van nieuwe gebouwen. Met name in Noord-Brabant is de regeldruk hoog. Sommige ondernemers komen voor de keuze te staan: opnieuw investeren en zorgen dat je de kosten op termijn terug kunt verdienen, of het bedrijf sluiten en kijken of je elders aan de slag kunt komen. Er moet aan allerlei eisen worden voldaan. Onze leden werken meestal met gespecialiseerde bouwbedrijven, die het speelveld in de agro-sector goed kennen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vloeistofdichte mestopslagen met extra bewapening en zuurbestendige betonkwaliteit, het afwerkingsniveau van gestorte vloeren, of om sleufsilo’s. Sommige toepassingen moeten ter plekke worden gebouwd, andere kunnen deels prefab. Product- en processpecificaties die aan de normen voldoen zijn dan belangrijk. Daarom staat KOMO in ZLTO-bestekken daar waar dat mogelijk is. Dat is voor de bouwer en de boer een waarborg van kwaliteit: voldoen aan milieu-eisen, bouwbesluit en specifieke projecteisen.”

Inspecties door omgevingsdiensten

“Veel milieuregelgeving voor agrobedrijven wordt provinciaal aangestuurd en verschilt dus ook van provincie tot provincie. De inspectie vindt plaats op gemeentelijk niveau, maar dan door de Omgevingsdiensten. Dat zijn gemeenschappelijke diensten van gemeenten op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Er zijn in totaal 29 omgevingsdiensten in Nederland, waarin de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuwetgeving zijn gebundeld. Er wordt behoorlijk intensief gecontroleerd. In Brabant is aangegeven dat de komende 3 jaar álle bedrijven een inspectie kunnen verwachten, vertelt Paul Balemans. “Een forse belasting voor de sector.” ZLTO helpt bij nieuwbouw, verbouw en renovatie van agrarisch vastgoed. Van het eerste idee en ontwerp, de benodigde vergunningen tot en met de daadwerkelijke ingebruikname van de nieuwe stal, loods of zelfs woonhuis. En alles wat daar in de tussentijd nog meer voor nodig is.

ZLTO maakt, samen met LTO Noord en LLTB deel uit van LTO, de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland. LTO vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers en maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie. Met succes: dankzij de grote bijdrage die boeren en tuinders leveren aan de economie, de werkgelegenheid, het landschap en het milieu, is de meerwaarde van de Nederlandse land- en tuinbouw onmiskenbaar. Meer informatie over ZLTO

Referenties

created by dji camera

Vrijstaande houtskeletwoning prachtig gelegen aan de Pruimerdijk, Ridderkerk

De wens van de opdrachtgever was een vrijstaande houtskelet woning met garage op een mooi gelegen perceel aan het water. Janssen Bouw produceerde op basis van het ontwerp van de architect alle onderdelen in de eigen huizenfabriek in Etten-Leur. Waarna alle elementen op transport naar de bouwlocatie gingen.

Copyright Janssen-Bouw
created by dji camera
Lees meer
DSCF4690

Maatwerk Axedo 800 putten voor Veersepoort, Middelburg

Groen en gemoedelijk wonen met het centrum van Middelburg binnen handbereik. Dat is wonen in Veersepoort 5, Middelburg. Op deze groene locatie, dichtbij het Vogelpark, worden 75 eengezinswoningen en 33 appartementen ontwikkeld. De gemeente Middelburg gaf het bouwbedrijf Sinkegroep Infra BV het advies om bij de aanleg van de buitenriolering gebruik te maken van de Axedo inspectieputten van DYKA.

Bekijk alle referenties
Menu sluiten
Komo