Bouw op de KOMO systematiek
logo Nederland bouwt op KOMO Direct naar certificaten
Visiedocument

Teus Zanen

AFNL

"We moeten toe naar een totaalcertificaat voor een gebouw"

Bekijk hier de video

We moeten toe naar een totaalcertificaat voor een gebouw

Je moet als overheid afstand nemen

Het zou mij verbazen als KOMO geen voortrekkersrol zou spelen

Er moet een verzekerde garantie komen voor de consument

Alles vastleggen in één bouwdossier

Een goed keurmerk vermindert faalkosten

De consument vraagt meer

Totaalcertificering is beter dan verzekeren

Consument heeft behoefte aan kwaliteitscontrole

De kwaliteitsborging in Nederland is van hoog niveau

Aanpassing van de KOMO systematiek aan de CPR

17 oktober 2014

De CPR maakt het noodzakelijk dat de KOMO systematiek voor wat betreft de productcertificatie  wordt aangepast als voor het betreffende product  een geharmoniseerde Europese norm ( hEN) of een......

Lees meer

 

Veel belangstelling voor Symposium KOMO & Regelgeving op 30 juni 2014

02 juli 2014

Onder grote    belangstelling is op 30 juni jl. in Nieuwegein het symposium KOMO & Regelgeving gehouden. De bijeenkomst was gewijd aan de relatie van het private keurmerk tot regelgeving......

Lees meer

 

Lunchbijeenkomst Platform Voorbereiding Stelselherziening met Leden Vaste Kamercommissie Bouw

27 juni 2014

Op 12 juni jl. heeft in Perscentrum Nieuwspoort een werklunch plaatsgevonden van  het Platform Voorbereiding Stelselherziening bouw ( PVS) met een aantal leden van de Vaste Kamercommissie Bouw van......

Lees meer

 

Laatst toegevoegde KOMO kwaliteitsverklaringen

Certificaat Merk Naam bedrijf Datum afgfite Meer

Recente KOMO Beoordelingsrichtlijnen

Naam BRL Uitgever BRL Meer

film

Ed Nijpels

voorzitter NLingenieurs

"Een goed keurmerk vermindert faalkosten"

film

Teus Zanen

AFNL

"We moeten toe naar een totaalcertificaat voor een gebouw"

Populaire inhoud

  1. Certificaten
  2. BRL-en
  3. KOMO merken