Kwaliteitsborging

KiK is een instrument voor de kwaliteitsborging, waarmee risico's t.a.v. het niet voldoen aan de vereiste kwaliteit van een bouwwerk kunnen worden geborgd. Dit instrument kan worden toegepast door kwaliteitsborgers, maar ook door ontwikkelaars, voorschrijvers en bouwers. Klik hier voor meer informatie. Door toepassing van KiK worden faalkosten verlaagd. Bovendien bevordert het model de algehele bouwkwaliteit én garandeert het verzekeringsmogelijkheden. Klaar voor de toekomst: mét of zonder Wet kwaliteitsborging. “Een uitstekend initiatief,” zegt voorzitter Teus Schimmel van de Bond Nederlandse Bestekdeskundigen over KiK.

“Kwaliteit is een ingenieus samenspel van specificaties en eigenschappen van producten en processen. De markt vraagt om objectieve informatie, risicoprofielen en borging. Wat ons betreft is KiK dan ook een uitstekend initiatief, zoals je dat van de expert op dit gebied mag verwachten.”

Dit kunt u ermee
Met KiK kunnen bouwpartijen op eenvoudige en transparante manier:

  • Een risico-inventarisatie uitvoeren
  • Het risicoprofiel van een bouwwerk bepalen
  • Een kwaliteitsborgingsplan opstellen (en het aanpassen bij mutaties)
  • Het uitgevoerde kwaliteitsborgingsplan verantwoorden in een KiK bouwrapport

Uiteraard kan er nog veel meer met KiK. Nieuwsgierig?
Nieuwsgierig? Bezoek de KiK website voor meer informatie.

Dit wint de branche ermee
Met deze eigenschappen kan niet alleen naadloos worden voldaan aan een nieuw stelsel onder de Wet kwaliteitsborging (Wkb), maar kunnen bouwpartijen vooral direct al:

  • Bouwkwaliteit bevorderen
  • Faalkosten beslissend verlagen
  • Verzekeringsmogelijkheden garanderen

Met andere woorden: KiK is een stap vooruit voor de hele bouw en onderscheidend in bouwkwaliteit.

Wie hebben al ingeschreven?
KiK is nu al beschikbaar voor early adaptors.
En is straks dé standaard met branchebrede acceptatie.
Zelf ook inschrijven? Klik dan hier

De markt over KOMO

Roald van der Linde
Roald van der Linde, Tweede kamerlid VVD De consument vraagt meer